1

1

РЕВЮ – ШОУ 2018

  Ревю – Шоу Plamena Style 2018 „Стилът на необикновените” На 27.09.18г. в град София, се състоя първото по рода си Ревю – Шоу. Организирано от Plamena Style и продуцирано от Семперия Филмс. Събитието се проведе в столичната Рейнбоу Плаза. За краткото време, с което екипът на Plamena Style разполагаше, успя да създаде едно много […]

Print on clothes

With this service Plamena Style closes the process of the complete manufacture of your clothes, with all its details and inscriptions. We have modern equipment for print on textile with which you can present yourself to everyone. We make all kinds of inscriptions of texts on different textile fabrics. They trusted in us, trust in […]

Borislava Tsenkova – Operating Manager in Tavex

Here you can hear what Borislava Tsenkova has to say on the relationship between Tavex and Plamena Style. Where the place of Plamena Style is among competition, what it stands out with and why the selection of a partner company is something very important.

Борислава Ценкова – Оперативен мениджър в Tavex

Тук може да чуете какво има да каже Борислава Ценкова за отношението между Тавекс и Пламена Стил. Къде Пламена Стил се нарежда сред конкуренцията, с какво изпъква и защо изборът на фирма партньор е много важен.